home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Банк, Санхүү

Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд банкны салбар давамгайлдаг. Төв банк буюу Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад оршино. Монголбанк нь өөрийн үндсэн зорилтын хүрээнд санхүүгийн зах зээл, банкны тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах замаар үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг үзүүлдэг. Харин Санхүүгийн Зохицуулах Хороо нь банкныхаас бусад санхүүгийн үйлчилгээг зохицуулах...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Компанийн эрх зүй

Монгол Улсын хууль эрх зүйн болон бизнесийн орчин нь зах зээлийн оролцогчдыг үр дүнтэй, тэнцвэртэй зохицуулалтаар хангахыг чармайсаар ирсэн. Өнгөрсөн хорь гаруй жилийн хугацаанд манай улс бизнес, хөрөнгө оруулалтын зохистой эрх зүйн орчинг бий болгох чиглэлд ихээхэн ахиц гаргасан. Ялангуяа, сүүлийн жилүүдэд компанийн нэгдэл ба худалдан авалт (M&A), гадаадын хөрөнгө оруулалт, хамтарсан компани, төслийн болон компанийн санхүүжилт, үнэт цаасны зах зээл...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Уул уурхай/ Байгалийн баялаг

Уул уурхайн салбар нь сүүлийн хэдэн жил уналтын байдалтай байгаа боловч Монгол Улсын эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтад эзэлдэг чухал байр сууриа алдаагүй хэвээр байна. Тийм ч учраас манай төр засгаас уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зорилгоор эрх зүйн орчинд тэмдэглэхүйц хэд хэдэн өөрчлөлтийг 2014-2015 онд хийгээд байна. Үүнд: 2013 оны 10-р сард Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Үл хөдлөх хөрөнгө/ Барилга

Монгол Улсын үл хөдлөх эд хөрөнгийн салбарт барилга байгууламж, газар болон үл хөдлөх хөрөнгө томоохон байр суурь эзэлдэг. 1990 он хүртэлх үе: Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооны үед төрөөс барилгажилт, орон сууц барих санхүүжилтийг бүрэн хариуцаж орон сууцыг үнэгүй хуваарилах бодлогыг хэрэгжүүлж байсан бөгөөд Монгол Улсын газар өмчлөх эрх бүхий ганц субъект нь төр байсан.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

M&A

Дэлхийн томоохон нүүрсний болон бусад ашигт малтмалын нөөц эзэмшигчдийн нэг, Азийн томоохон эдийн засагтай улс орнуудтай ойр байрласан Монгол улс нь дэлхий дахины болон бүс нутгийн уул уурхайн группүүдийн хувьд худалдан авалт хийх анхаарлыг зүй ёсоор татах орчин болоод байна. Ашигт малтмалын арвин баялаг, бизнесийн таатай орчин нь БНХАУ, БНСУ, Япон, Энэтхэг зэрэг уул уурхайн томоохон тоглогч нартай хөрш зэргэлдээ, ойр дөт гэдэгтэй хосолсноор...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Эрчим хүч/Газрын тос

Монгол Улсын байгалийн баялагт суурилсан бүтээн байгуулалтын урт хугацааны төлөвлөгөө нь эрчим хүчний эрэлтийг хурдацтай өсгөж байна. Хэдий тийм боловч Монгол Улсад эрчим хүчний салбарыг цаашид хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэр дутагдалтай байна. Манай орны эрчим хүчний салбар дахь боломжуудыг гацаанаас гаргахын тулд ойрын 10 орчим жилийн хугацаанд 8-10 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй хэмээн тооцоолж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

home-slide-bg

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Маргаан шийдвэрлэх

Эдийн засаг, бизнесийн орчны идэвх, өсөлт саарч, экспортын гол нэрийн түүхий эдийн үнэ олон улсын зах зээл дээр унасны улмаас манай улсад хэрэгжиж байсан бизнесийн төсөл, хэлцлүүд үр дүнгээ өгөхгүй, зарим тохиолдолд талуудын хооронд маргаан үүсэхэд хүргэж байна. Түүнчлэн даяаршил, ГХО, гадаад худалдаанд манай улс улам татагдаж орохын хэрээр Монголын ААН, байгууллагууд олон улсын маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч тал, эсвэл...

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

Slider mon 2

ҮЙЛ ЯВДАЛ:

Flag-Pins-Hungary-Mongolia

Монгол Улсад тавтай морилно уу!

Ноён Ерөнхийлөгч Янош Адер

ҮЙЛ ЯВДАЛ:

Merge Left

ҮЙЛ ЯВДАЛ:

Онцлох

Нийтлэлүүд

Сэтгэгдэлүүд
MDSKL-Graphic_Quote-mark_Lime Green