News

20 Jan ЭмДиЭс ХаанЛекс хуулийн фирм нь “Ротари Улаанбаатар” клубын зүгээс “Найдвар Хоспис Монголиа” эмнэлэгт санхүүжилт олгох ажилд хууль зүйн зөвлөгөө үзүүллээ

2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр. ЭмДиЭс ХаанЛекс хуулийн...

Дэлгэрэнгүй