Нийтлэл

"Ковид-19 ба онцгой нөхцөл байдлын үеийн арга хэмжээнүүдийн тухай" вебинарын агуулгыг нэгтгэсэн "Асуулт хариултын гарын авлага" нийтлэгдлээ

Коронавирус цар тахал Монгол Улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл (“ЖДҮ”) эрхлэгч нарт нөлөөлөх үр нөлөөг бууруулахын тулд Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (“ЕСБХБ”)-иас “КОВИД-19 цар тахлын үед Монголын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт хүргэх хууль зүйн мэдээлэл” төслийг санаачилсан юм. Энэхүү санаачилгын үр дүнд 3 удаагийн цуврал вебинарыг Европын Холбооны санхүүжилтээр, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Гурван удаагийн вебинарын бичлэг, пресентац болон дагалдах материалыг энд дарж үзнэ үү.

Мөн вебинарын агуулгыг тусгасан, вебинарын үеэр оролцогчдоос ирсэн асуултанд хариулсан "Асуулт Хариултын Гарын Авлага"-ыг эндээс дарж үзнэ үү.

PDF

Түгээх:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Бусад нийтлэлүүд

MN