батжаргал Tag

1

25 Oct ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн өмчийн фирмд 10 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар Хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци (OPIC)-д зөвлөгөө өгөв (2013.10.25)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Schulze Global Mongolia Debt Facility-д 10 сая...

Дэлгэрэнгүй
1

12 May ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол улсын цемент үйлдвэрлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхэд нь ЕСБХБ-нд зөвлөгөө өгөв (2013.05.12)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Сэнж Сант ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20...

Дэлгэрэнгүй