батжаргал Tag

07 Jan M&A

[vc_row][vc_column width="3/4"][ultimate_heading main_heading=" M&A" heading_tag="h2" alignment="left" spacer="line_only" spacer_position="bottom" spacer_img_width="48" line_style="solid"...

Дэлгэрэнгүй

23 Dec Уул уурхай

[vc_row][vc_column width="3/4"][ultimate_heading main_heading="Уул уурхай/ Байгалийн баялаг" heading_tag="h2" alignment="left" spacer="line_only" spacer_position="bottom"...

Дэлгэрэнгүй

25 Oct ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн өмчийн фирмд 10 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар Хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци (OPIC)-д зөвлөгөө өгөв (2013.10.25)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Schulze Global Mongolia Debt Facility-д 10 сая...

Дэлгэрэнгүй

12 May ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол улсын цемент үйлдвэрлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхэд нь ЕСБХБ-нд зөвлөгөө өгөв (2013.05.12)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Сэнж Сант ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20...

Дэлгэрэнгүй