Компанийн эрх зүй Tag

25 Oct ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн өмчийн фирмд 10 сая ам.долларын зээл олгох асуудлаар Хилийн чанад дахь хувийн хөрөнгө оруулалтын корпораци (OPIC)-д зөвлөгөө өгөв (2013.10.25)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Schulze Global Mongolia Debt Facility-д 10 сая...

Дэлгэрэнгүй

12 May ХаанЛекс Адвокэйтс нь Монгол улсын цемент үйлдвэрлэгчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхэд нь ЕСБХБ-нд зөвлөгөө өгөв (2013.05.12)

ХаанЛекс Адвокэйтс нь Сэнж Сант ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд 20...

Дэлгэрэнгүй