Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь “МонБийф” ХХК-ийн олон нийтэд хувьцаа анх удаа санал болгох ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ

Таван Богд Группийн хамгийн анхны IPO MONBEEF брэндийн хувьцааны захиалга 2020 оны 8 –р сарын 8-ний өдөр Монголын хөрөнгийн бирж дээр Анхдагч зах зээлийн арилжааны цан цохих ёслолоор нээгдэж, захиалга даруй 228.4 хувиар амжилттай биеллээ. Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь тус IPO дээр хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч нарт зориулан хөндлөнгийн […]