News & Media

Amendments to Banking Act of Mongolia seek to introduce important reforms to both the banking sector and the securities market

On January 29, 2021, the Parliament of Mongolia approved amendments to the 2010 Banking Act of Mongolia. These Amendments introduce potentially sweeping reforms not only to the banking industry, but also to the Mongolia’s stock market. The attached summary highlights some of the key features of the Amendments.

Please click here to read more

Share:

Print:

Print Friendly, PDF & Email

More news

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь “МонБийф” ХХК-ийн олон нийтэд хувьцаа анх удаа санал болгох ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ

Таван Богд Группийн хамгийн анхны IPO MONBEEF брэндийн хувьцааны захиалга 2020 оны 8 –р сарын

EN