News & Media

Amendments to Renewable Energy Act of Mongolia introduce caps on feed-in tariffs as and competitive procurement of renewable energy

On 6 June 2019 the Mongolian Parliament has passed amendments to the Renewable Energy Act of Mongolia. These amendments have come into force immediately – on 6 June 2019. The attached advisory highlights some of the key features of the amendments.

Please click here to read more

Share:

Print:

Print Friendly, PDF & Email

More news

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь “МонБийф” ХХК-ийн олон нийтэд хувьцаа анх удаа санал болгох ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ

Таван Богд Группийн хамгийн анхны IPO MONBEEF брэндийн хувьцааны захиалга 2020 оны 8 –р сарын

EN