News & Media

KhanLex advises on Mongolia’s key capital markets regulation

KhanLex advised “Financial Sector Capacity Building and Training Project of Mongolia” on development of a key capital markets regulation of Mongolia.

Enkhbat Batsukh, a KhanLex partner, worked, in his role of local advisor, on new the Regulation on Securities Custodial Licensing and Operations. The Regulation on Securities Custodial Licensing and Operations introduces for the first time the concept, licensing and regulation of securities custodian services in Mongolia.

Carlo Matagne and Paul Kleinbart worked on this Regulation as international advisors.

The Regulation on Securities Custodial Licensing and Operations was highly anticipated following Mongolia’s new Securities Market Law passed in 2012 and the Investment Funds Law passed in 2013.

“Financial Sector Capacity Building and Training Project of Mongolia” is a technical assistance project funded by Luxembourg Agency for Development Cooperation (LuxDev) aimed at strengthening the financial sector regulatory capacity in Mongolia. The project’s Mongolian counterparty is the Financial Regulatory Commission of Mongolia.

Share:

Print:

Print Friendly, PDF & Email

More news

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь “МонБийф” ХХК-ийн олон нийтэд хувьцаа анх удаа санал болгох ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ

Таван Богд Группийн хамгийн анхны IPO MONBEEF брэндийн хувьцааны захиалга 2020 оны 8 –р сарын

EN