Previous
Next

Манай Үйл ажиллагаа

шинэ Мэдээ

Мэдээ Нийтлэл

KhanLex assisted US-based WorldBusiness Capital, Inc. (WBC) with the final disbursement of its USD15.0 million loan to Golomt Bank, one of Mongolia’s largest commercial banks. …

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021/01/29-ний өдөр баталсан билээ. Уг хуулиар ХААН Банк болон системд нөлөө...

Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН-ийн хуульчид ЕСБХБ-наас Монголын тэргүүлэгч бичил зээл олгогч компани Транскапитал...

MN