Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН нь ХААН Банк олон нийтэд хувьцаа гаргах ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөхөөр сонгогдож, хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

KhanLex Partners have picked up a mandate to advise Khan Bank of Mongolia on IPO. Appointment of KhanLex as IPO counsel has followed enactment by the Mongolian legislature of new banking regulations earlier in 2021. In particular, under these regulations the so-called “systemic banks” of Mongolia – such as Khan Bank – must become publicly-traded […]