Мэдээ Медиа

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар банк, үнэт цаасны зах зээлийн салбарын томоохон өөрчлөлтийн эхлэл тавигдав

УИХ-аас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлснээр банкууд хувьцаат компани болж, тэдгээрийн өмчлөлийн төвлөрөл буурах, засаглал улам бэхжих, үнэт цаасны зах зээлийн хэмжээ томрох, идэвх нэмэгдэх боломжтой болж байна. Нөгөө талаас, эдгээр нэмэлт өөрчлөлтийг бүрэн, зөв хэрэгжүүлэхэд нэлээд сорилттой учрахаар байна.

Дэлгэрэнгүй энд дарж танилцана уу. '

Түгээх:

Хэвлэх:

Print Friendly, PDF & Email
MN