Мэдээ Медиа

KhanLex assisted US-based WorldBusiness Capital, Inc. (WBC) with the final disbursement of its USD15.0 million loan to Golomt Bank, one of Mongolia’s largest commercial banks. The disbursement will provide a …

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021/01/29-ний өдөр баталсан билээ. Уг хуулиар ХААН Банк болон системд нөлөө...

Өмгөөллийн ХаанЛекс Партнерс ХХН-ийн хуульчид ЕСБХБ-наас Монголын тэргүүлэгч бичил зээл олгогч компани Транскапитал ББСБ ХХК-д 10,0 тэрбум хүртэлх төгрөгийн...

УИХ-аас 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Энэхүү нэмэлт, өөрчлөлтийн хуулийг хэрэгжүүлснээр банкууд...

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Уг хуулиар системд нөлөө бүхий банк нь 2022/06/30-ны өдрөөс өмнө IPO хийж буюу хувьцаагаа олон...

2010 онд батлагдсан Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2020 оны 8 дугаар сард УИХ-д өргөн барьсан. УИХ-ын зарим гишүүдийн хамтран санаачилсан уг Төсөл батлагдвал...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН-ийн хуульчид төслийн хөрөнгө оруулалт, удирдлагын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг “Frankfurt School Financial Services Gmbh”...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН нь Монгол улсын хурдацтай хөгжиж буй томоохон ноолуур үйлдвэрлэгчдийн нэг болох “Гоёл Кашмер” ХХК-д 5 сая долларын...

MN