Манай хуульчид

Бид 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Монгол улсын байнга хувьсан өөрчлөгдөж буй хууль, эрх зүйн орчныг нарийн судлан олон улсын болон Монголын банк, компани, сангуудад мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөөр ирсэн билээ.

Манай хуульчдын үргэлж баримталдаг зарчим нь дотоодын зах зээлийн нарийн мэдлэгээ олон улсын чиг хандлагатай хослуулахад оршдог.

Партнерууд

Хуульчид

Харилцагчдын сэтгэгдэл

MN