Баярсайханы Хулан

Хуульч

munkhtulgacolor

Холбоо барих

 • Гар утас: (976) 80227704
 • Утас (976) 7747 1122 
 • Имэйл khulan@khanlex.mn
 

Мэргэшсэн салбар

 • Банк, санхүү
 • Бизнесийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй
 • Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Эрчим хүч, дэд бүтэц

Гишүүнчлэл, тусгай зөвшөөрөл

 • Монголын хуульчдын холбооны гишүүн (2021 оны 2-р сар)

Мэргэжил, боловсролын байдал

 • МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, /Хууль зүйн бакалавр/ 2018 он
 • МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, /Хууль зүйн магистрант/ 2019 оноос

Хэл

 • Монгол
 • Англи 

Товч танилцуулга

Баярсайханы Хулан нь тус нөхөрлөлд 2018 оноос эхлэн ажиллаж байна. Б. Хулан нь эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, хууль зүйн дүгнэлт бэлтгэх, хууль зүйн магадлан шинжилгээ хийх, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани Монгол Улсад үүсгэн байгуулах, компанийн эрх зүй, гэрээний эрх зүйн асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ хийх зэрэг ажлыг гүйцэтгэдэг.
Тэрээр тус нөхөрлөлд ажиллах хугацаанд олон талт хөгжлийн банкнуудыг төлөөлж хэд хэдэн томоохон, хил дамнасан гэрээ, хэлцэл дээр амжилттай ажиллаад байна.

Мэргэжлийн туршлагаас

 • Чанаргүй зээлийг үр ашигтай шийдвэрлэхтэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах бодлогын зөвлөмжийг олон талт хөгжлийн банк болон Монгол улсын Төв банкинд зориулан боловсруулсан (2019)
 • Монгол улсад нийтэд хувьцаагаа арилжаалдаг, хөдөө аж ахуйн томоохон компанид санхүүжилт өгөх хэлцэлд олон талт хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өгсөн (2018-2019)
 • Монгол улсын Засгийн Газартай зээлийн ерөнхий хэлэлцээр байгуулах хэлцэлд олон талт хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өгсөн (2019)
 • Монгол улсад ногоон санхүүжилтийн бүтэц бий болгох болон санхүүжилт татах асуудлаар олон улсын ногоон санд (Монгол улс дахь магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллагаар дамжуулан) зөвлөгөө өгсөн (2019-2020)
 • Монгол улсад хэрэгжүүлэх ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн хөтөлбөрийн талаарх Монгол улсын хууль тогтоомжийн судалгааны тайланг олон талт хөгжлийн банкинд зориулж боловсруулсан(2019 )
 • Монгол улсын томоохон банк бус санхүүгийн байгууллагад санхүүжилт олгох хэлцэлд АНУ-ын хөгжлийн санхүүгийн байгууллагад зөвлөгөө өгсөн (2019 )
 • Монгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк бус санхүүгийн байгууллагад санхүүжилт өгөх хэлцэлд олон талт хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өгсөн (2020)
 • Монгол улсын ноос, ноолууран үйлдвэрлэлийн томоохон компанид санхүүжилт олгох хэлцэлд АНУ-ын хөгжлийн санхүүгийн байгууллагад зөвлөгөө өгсөн (2020)
 • Монгол улсын томоохон санхүүгийн лизингийн компанид санхүүжилт олгох хэлцэлд олон талт хөгжлийн банкинд зөвлөгөө өгсөн (2020) 

Холбоотой

KhanLex assisted US-based WorldBusiness Capital, Inc. (WBC) with the final disbursement of its USD15.0 million loan to Golomt Bank, one of Mongolia’s largest commercial banks. …

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021/01/29-ний өдөр баталсан билээ. Уг хуулиар ХААН Банк болон системд нөлөө...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН нь Монгол улсын хурдацтай хөгжиж буй томоохон ноолуур үйлдвэрлэгчдийн...

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкнаас Вишнфанд Монгол Банк бус санхүүгийн байгууллагт ...

Өмгөөллийн "ХаанЛекс Партнерс" ХХН нь Монгол улсын томоохон банк бус санхүүгийн байгууллагын нэг болох "Говь Файнанс" ББСБ ХХК (Говь Файнанс)-д 2 сая ам.долларын зээл олгоход нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн...

On 6 June 2019 the Mongolian Parliament has passed amendments to the Renewable Energy Act of Mongolia. These amendments have come into force immediately – …

KhanLex has published a report – “Mongolia: Strengthening the Legal Framework for Non-Performing Loans Resolution and Debt Restructuring – Gaps in Mongolian laws”. The report …

KhanLex advised Waterton Global Value on its USD 10 million loan facility to Prophecy Coal Corp. The funds will be used by Prophecy Coal to …

MN