Одхүүгийн НАМУУН

Хуульч

555

Мэргэшсэн салбар

 • Банк, санхүү
 • Бизнесийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй
 • Даатгал

Холбоо барих

 • Гар утас: (976) 99997088
 • Утас (976) 7747 1122
 • Имэйл namuun@khanlex.mn

Мэргэжил, боловсролын байдал

 • МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль (2019)
 • Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль

Хэл

 • Монгол
 • Англи

Товч танилцуулга

О.Намуун нь Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН-д 2019 оноос хойш ажиллаж байна.
Тэрээр эрх зүйн баримт бичиг боловсруулах, хууль зүйн магадлан шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах, компанийн эрх зүй болон гэрээ хэлцлийн талаар зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн асуудлаар судалгаа шинжилгээ хийх зэрэг ажил дээр голлон ажиллаж байна.
О.Намуун өмнө нь Монголын хамгийн том даатгалын брокер компани болон мэдээллийн технологийн чиглэлийн стартап компанид хуулийн зөвлөхөөр ажиллаж байсан.
Тэрээр Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН-д нэгдсэнээс хойш гадаадын болон олон улсын үйлчлүүлэгчдийг эрх ашгийг хамгаалан, хил дамнасан, хэд хэдэн томоохон хэлцэлд амжилттай ажилласан.

Мэргэжлийн туршлагаас

 • Улаанбаатар хотын угсармал орон сууцны шинэчлэлийн төсөлтэй холбоотойгоор олон улсын ногоон хөгжлийн байгууллагад хууль зүйн зөвлөгөө өгч, ажилласан (2020)
 • Хувьцаа худалдан авах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх асуудлаар гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн (2020)
 • Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай ФАТФ-ын зөвлөмжийн талаар Монголын томоохон арилжааны банкинд хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн (2020)
 • Монголын томоохон арилжааны банкинд зээлийн санхүүжилт олгох асуудлаар олон улсын хөгжлийн банкинд хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн (2020)
 • Монголд нарны цахилгаан станц барих төслийг хөгжүүлэгч компанийг худалдан авахад нь Зүүн Өмнөд Азийн томоохон эрчим хүчний компанид хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн (2019)

Холбоотой

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021/01/29-ний өдөр баталсан билээ. Уг хуулиар ХААН Банк болон системд нөлөө...

УИХ Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2021 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан. Уг хуулиар...

KhanLex has been instructed by a Fortune 50 software company to provide legal services related to IPR protection, as well as to represent its interests …

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс ХХН” фирмийн хуульчид Азийн Хөгжлийн Банкнаас Монгол Улсын...

MN