Нийтлэл

Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийг өөрчлөн шийдвэрлэх хороо

CDR БУЮУ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ӨРИЙН БҮТЦИЙГ ӨӨРЧЛӨН ШИЙДВЭРЛЭХ ГЭЖ ЮУ ВЭ? Аж ахуйн нэгжийн өрийн бүтцийг өөрчлөн шийдвэрлэх гэдэг нь (ААНӨБӨШ) зээлдэгч аж ахуйн нэгж ба зээл олгогч банк шүүхэд хандалгүйгээр,...

PDF

Түгээх:

MN