Нийтлэл

"Ковид-19 ба онцгой нөхцөл байдлын үеийн арга хэмжээнүүдийн тухай" вебинарын агуулгыг нэгтгэсэн "Асуулт хариултын гарын авлага" нийтлэгдлээ

Коронавирус цар тахал Монгол Улсын жижиг дунд үйлдвэрлэл (“ЖДҮ”) эрхлэгч нарт нөлөөлөх үр нөлөөг бууруулахын тулд Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (“ЕСБХБ”)-иас “КОВИД-19 цар тахлын үед Монголын жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт хүргэх хууль зүйн мэдээлэл” төслийг санаачилсан юм. Энэхүү санаачилгын үр дүнд 3 удаагийн цуврал вебинарыг Европын Холбооны санхүүжилтээр, Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

Please энд дарж үзнэ үү.

Мөн вебинарын агуулгыг тусгасан, вебинарын үеэр оролцогчдоос ирсэн асуултанд хариулсан "Асуулт Хариултын Гарын Авлага"-ыг энд дарж танилцана уу. дарж үзнэ үү.

PDF

Түгээх:

Бусад нийтлэлүүд

MN