News & Media

Proposed Amendments to the Banking Law of Mongolia May Kick-start Landmark Reforms

In August 2020 a bill proposing amendments to the 2010 Banking Act of Mongolia has been presented to the Parliament of Mongolia. If adopted, the amendments would introduce some sweeping reforms not only to the banking industry, but also to the Mongolia’s capital markets.

Our summary highlights some of the key features of the proposed amendments dated 26 January 2021.

Click here to read more

Share:

Print:

Print Friendly, PDF & Email

More news

Өмгөөллийн “ХаанЛекс Партнерс” ХХН хуулийн фирм нь “МонБийф” ХХК-ийн олон нийтэд хувьцаа анх удаа санал болгох ажлын хүрээнд мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөх үйлчилгээг амжилттай үзүүллээ

Таван Богд Группийн хамгийн анхны IPO MONBEEF брэндийн хувьцааны захиалга 2020 оны 8 –р сарын

EN